Nasza biblioteka zakwalifikowała się do kolejnego, do projektu ”Rozpracuj to z biblioteką”. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Fundacja upowszechnia nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnego działania.

 

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy (2 komputery stacjonarne, laptop) z oprogramowaniem, dwie drukarki A4 i A3,rzutnik z ekranem oraz aparat cyfrowy. Od miesiąca stycznia do listopada 2013r. bibliotekarki uczestniczyły w 14 szkoleniach merytorycznych dotyczących działań na rzecz społeczności lokalnej, w 2 szkoleniach informatycznych oraz 2 szkoleniach z tworzenia „małych projektów”. Efektem szkoleń było stworzenie Planu Rozwoju Biblioteki na najbliższe trzy lata oraz warsztaty animacji środowiska lokalnego. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania partnerskie pod hasłem „Przyłącz się-razem zrobimy więcej” z przedstawicielami lokalnych urzędów ,organizacji pozarządowej, stowarzyszenia ,osobami bezrobotnymi  i aktywnymi mieszkańcami naszej gminy w celu podjęcia działań w obszarze rynku pracy i integracji społeczności lokalnej. W spotkaniach uczestniczyła animatorka centrum Animacji Lokalnej , stowarzyszeń STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych) i BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych). Projekt podejmował też problem lokalnego rynku pracy i pomocy osobom bezrobotnym z terenu naszej gminy. Projekt zakończył się złożeniem własnego wniosku do FISE (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) o przyznanie grantu na realizację projektu na rzecz lokalnego rynku pracy p.t. ”Jazda do pracy”. W ramach projektu 5 osób bezrobotnych z ternu gminy ukończyło część teoretyczną i praktyczną nauki na prawo jazdy.

Misja i wizja Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach wypracowana w czasie trwania projektu.

Misja

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach to biblioteka z klimatem , przyjazne mieszkańcom miejsce spotkań , otwarte dla społeczności lokalnej. Wspieramy rozwój własnej osobowości oraz integrację środowiska lokalnego poprzez różne formy pracy z książką, albowiem „kto czyta ,żyje mądrzej”.

Wizja

Nasza biblioteka mieszcząca się w kompleksie pałacowo-parkowym to miejsce „z historią” otwarte dla wszystkich , w którym każdy znajdzie coś dla siebie: inspirację do działania, możliwość samorealizacji
 i chwile relaksu. Biblioteka pielęgnuje lokalną historię , uczy tolerancji, pomaga w kształtowaniu postawy obywatelskiej i patriotycznej .Biblioteka propaguje czytelnictwo wśród różnych grup wiekowych, inicjuje działania edukacyjne, kulturalne i społeczne.

Jest zawsze otwarta na potrzeby mieszkańców.