Biblioteczne:

Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie

http://www.mbp.zyrardow.pl/

Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=108

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=108

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
http://biblioteka-mszczonow.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej

http://www.puszczamarianska.naszabiblioteka.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
http://www.biblioteka-zabiawola.pl/strona_glowna.html

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
http://biblioteka.grodzisk.pl/

Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim
http://www.pbw.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=108

Biblioteka Narodowa
http://www.bn.org.pl/

Biblioteka Publiczna Woj. Mazowieckiego
http://www.biblpubl.waw.pl/

Inne instytucje:

Urząd Gminy w Radziejowicach
http://www.radziejowice.pl/

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
http://www.gci.mszczonow.pl/

Gminne Centrum Kultury „Powozownia”

http://powozownia.blog.pl/

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

http://palacradziejowice.pl/