Zasady korzystania z czytelni internetowej

1.Biblioteka  umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego i z dostępu do sieci Internet w czytelni internetowej .

2.Korzystanie ze sprzętu komputerowego i dostępu do sieci Internet  jest bezpłatne.

3.Sprzęt biurowy (drukarki , kserokopiarka) obsługuje tylko bibliotekarz . Konsole do gier Microsoft Xbox 360 korzystający może obsłużyć samodzielnie.

4.Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody bibliotekarza , z własnego sprzętu komputerowego (laptop)
 i aparatu cyfrowego.

5.Kopiowanie materiałów na własne nośniki jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych(Ustawa o prawie autorskim).

6.Użytkowników obowiązuje:

a) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 60 minut korzystania z komputera,

b) zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi rozpoczęcia i zakończenia pracy z komputerem oraz zapisu w zeszycie czytelni komputerowej.

7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem.

8. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.Zabrania się użytkownikom:

a) instalowania dodatkowego oprogramowania,

b) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

c) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

d) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

e) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

f) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

g) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

10.W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

11.Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

12.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza .

13.Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.                                                             

 

Kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach

                                                                                                                          Barbara Draniak