Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone zostało przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wolnych wyborów, po reformie samorządowej.

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, ale upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku .Warto podkreślić, że od 2007 roku katolicką patronką polskich samorządowców jest Święta Kinga , która zasłużyła się  dla rozwoju samorządności. Święta Kinga, zwana również Kunegundą, ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24 lipca 1292 w Starym Sączu – węgierska klaryska, córka króla Węgier Beli IV , żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego, święta Kościoła katolickiego.W 1239 przybyła jako pięcioletnie dziecko do Polski,  mając 12 lat została poślubiona  Bolesławowi Wstydliwemu. Według podania  w posagu przyniosła mu sól węgierską, którą zaczęto wówczas wydobywać na większą skalę w Bochni i Wieliczce .Chociaż sól znano w Polsce już wcześniej, to jej wydobycie rozwinęło się za czasów Kingi, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich. Dbała także o rozwój kultury polskiej, nauczania po polsku oraz o wprowadzenie polskich elementów do liturgii kościelnej.Wsparła finansowo m.in. katedrę krakowską oraz liczne klasztory . Była fundatorką wielu kościołów,  sprowadziła do Polski  liczne zgromadzenia zakonne.

Dzień Pracownika samorządowego obchodzony był w naszej gminie 27 maja b.r. Pracownicy samorządowi, którzy swoją służbę publiczną pełnią od 25 lat otrzymali od Pani Wójt Urszuli Ciężkiej ,pamiątkowe medale. Wśród nagrodzonych pracowników samorządowych naszej gminy  była kierownik biblioteki.